Vallmomodellen - balanserad läs- och skrivinlärning


Välkommen till Vallmomodellens webbplats. Den vänder sig till alla som är intresserade av barns tidiga läsning och skrivning och läs- och skrivsvårigheter.
Här kan du ta del av de böcker jag skrivit, de fortbildningar jag erbjuder samt artiklar och material som jag delar med mig av.
Vallmomodellen har jag utarbetat för att jag vill dela med mig av mina kunskaper och erfarenheter och för att visa hur forskningsresultat kan omsättas till praktisk handling. I min egen praktik märks det så tydligt att när eleverna får möjlighet att öva de grundläggande färdigheterna på ett systematiskt sett, så leder det också till att eleverna snabbare erövrar skriftspråket. 

Kurs i Vallmomodellen

Välkommen till en heldagskurs i Vallmomodellen - balanserad läs- och skrivinlärning.
Kursen varvar teorier med praktisk tillämpning kring hur man kan arbeta med läs- och skrivinlärningen i årkurs 1.  

Tid: I dagsläget planeras ingen kurs men håll utkik på hemsidan.
Plats: IOGT Klara i Stockholm (två minuters gångväg från centralstationen) 
Välkommen att anmäla dig! Se länk nedan!
Läs mer om kursen här!
Anmäl till kurs i Vallmomodellen
 

Läsningen är lösningen: På Bok- och biblioteksmässan deltog jag i ett seminarium kring läsning och läsinlärning. Medverkande på seminariet är även Mats Malm från Svenska Akademin, Åsa Fahlén från Lärarnas Riksförbund samt Ingela Korsell. Moderator var Mia Kempe.   

Vallmomodellen Del 2

Nu är Vallmomodellen del 2 klar.
Vallmomodellen är en läs- och skrivinlärningsmetod som främst vänder sig till åk 1.
Del 2 är en utveckling av den första boken och avser främst vt i åk 1.
Modellen kan även användas i specialundervisningen. 

Läs mer om Vallmomodellen!
 

Kurser och utbildningar

De kurser jag håller går att anpassa så att den passar personalen på er skola eller rektorsområde.
Kontakta mig så diskuterar vi vidare vilket kursinnehåll ni vill ha som passar för er verksamhet och den kompetens ni har. 

Mail: info@vallmomodellen.se
Telefon: 0709264032

Läs mer om kurser och utbildningar!

svenska Dyslexiföreningen

Svenska Dyslexiföreningen arbetar för att sprida kunskap och skapa medvetenhet om dyslexi/läs- och skrivsvårigheter samt omsätta aktuell forskning i pedagogisk verksamhet.
Jag är redaktör för tidskriften Läs- och skrivsvårigheter & Dyslexi.

Läs mer om Dyslexiföreningen!

info@vallmomodellen.se
0709264032

grunderna i läs- och skrivinlärning

Boken har under åren varit obligatorisk kurslitteratur på flera av landets lärosäten. Den ger nödvändiga grundkunskaper  för att undervisa i de lägre åldrarna.  Den kan även användas som kurslitteratur i lokala studiecirklar. 

Läs mer om Grunderna i läs- och skrivinlärning!

Blogg

Tidiga upptäckter - tidiga insatser
I den här artikeln, som besår av fyra delar, beskriver jag kortfattat vikten av tidiga isatser. Genom att man utgår dels från avkodning och dels från språkförståelse kan man synliggöra vilken del som ska utvecklas. 
Till artikeln!


 

LÄST

Jag är en av författarna till Läs- och stavningsttestet LäSt (Hogrefe). Testet omfattar:

  • Test av avkodning
  • Stavning
  • Läsförståelse
Läs mer om LäSt!

 
 

Temanummer om läs- och skrivinlärning

Nu är Dyslexiföreningens temanummer om forkningsbaserad läs- och skrivinlärning klart. Utifrån ett stort antal metastudier finns ett entydligt stöd för att metoder där man strukturerat arbetar med grafem-fonem-kopplingar är att föredra för elever i riskzonen.  
Beställa enstaka nummer för 50 kr + porto.  info@dyslexiforeningen.se.

Materiel

Vallmomodellens läslappar kan användas för att öva avkodningen och vänder sig till, såväl nybörjare som elever med långsam läsutveckling.

Hela materialet ingår i kursen Vallmomodellen.
Till materialet!
 

Forskning

Det finns väldigt mycket forskning då det gäller barns tidiga läsinlärning. Det man gemensamt har kommit fram till är att för många elever är det viktigt att systematiskt öva kopplingarna mellan bokstäver och ljud, s.k. grafem-fonem-koppling. 
Läs mer om forskning!