Grunderna i läs- och Skrivinlärning
Den första upplagan av Grunderna i läs- och Skrivinlärning kom 2008 och sedan dess har den genomgått två omfattande revideringar. Boken har under åren varit obligatorisk kurslitteratur på flera av landets lärosäten. Den ger studenterna nödvändiga grundkunskaper att ha för undervisning i de lägre åldrarna.
Grundläggande förutsättningar för en god läs- och skrivinlärning
Hur kan vi tidigt stimulera och arbeta med barns skriftspråksutveckling?
Från att tala till att läsa
Läsinlärning – en kontrovers
Den första läsinlärningen
Skrivinlärning
Den fortsatta läs- och skrivutvecklingen
Skolors beredskap för att hjälpa barn med läs- och skrivsvårigheter
Läs- och skrivsvårigheter
Boken kan även användas som kurslitteratur i studiecirklar som kommuner själva anordnar.
Grunderna i läs- och skrivinlärning ges ut av Studentlitteratur

Studiehandledningen
Till denna senaste upplagan av Grunderna i Läs- och skrivinlärning hör en Studiehandledning. Den ingår när man köper grundboken. Tanken med handledningen är att man tillsammans i en lärargrupp ska kunna ordna en kurs för att öka kunskaperna om läs- och skrivinlärningen. Kursen består av sex block:

1. Språklig förmåga.
2. Språklig medvetenhet och bokstavskännedom.
3. Läsinlärning.
4. Skrivinlärning.
5. Den fortsatta läs- och skrivutvecklingen.
6. Läs- och skrivsvårigheter och kartläggning.
Studiehandledningen är utarbetat tillsammans med Ingrid Häggström.