Om Svenska Dyslexiföreningen

Svenska Dyslexiföreningen bildades 1989. Medlemmarna är i första hand personer som arbetar med barn eller vuxna som har grava läs- och skrivsvårigheter, till exempel lärare, specialpedagoger, logopeder, läkare och psykologer, men föreningen är öppen för alla.

Föreningen arbetar för att:
  • sprida kunskap och skapa medvetenhet om dyslexi/läs- och skrivsvårigheter
  • omsätta aktuell forskning i pedagogisk verksamhet
  • på olika sätt tillvarata de med funktionsnedsättningen läs- och skrivsvårigheter/dyslexis intressen
Detta sker bl a genom att:
  • Utge tidskriften Dyslexi – aktuellt om läs- och skrivsvårigheter
  • Ha en fortlöpande dialog med myndigheter och med arbetsmarknadens parter
  • Anordna utbildningar om läs- och skrivsvårigheter/dyslexi
  • Stödja projekt kring läs- och skrivsvårigheter/dyslexi
Föreningen har ett nära samarbete med Svenska Dyslexistiftelsen som består av internationellt framstående forskare som belyser dyslexiproblemet från sina olika områden. Föreningen samverkar också med Dyslexiförbundet FMLS och Föräldraföreningen för dyslektiska barn, samt med Specialpedagogiska skolmyndigheten och Myndigheten för tillgängliga studier.