Tidiga upptäckter - Tidiga insatser

I den här artikeln beskriver jag kortfattat vikten av tidiga isatser. Genom att man utgå dels dels avkodning och dels språkförståelse kan man synliggöra vilken del som ska utvecklas. 

Läs del 1
Del 2 kommer inom kort!
Del 3 kommer inom kort!
Del 4 kommer inom kort!