Kursutbud och föreläsningar

Heldagskurs i Vallmomodellen
Kurser i Vallmomodellen ges som heldagskurser och vänder sig till lärare som vill veta mer om den tidiga läs- och skrivinlärningen där alla elever ges förutsättningar att hänga med.
Kursen ger en tydlig vägledning i läs- och skrivinlärningens olika steg och de moment som elever ibland har bekymmer med. Kursen ger även en handlingsplan med stödåtgärder att ta till då barn riskerar att komma på efterkälken och den ger även förslag på språkstimulerande övningar.

Kursen innehåller:

  • Kort teoretisk genomgång av läs- och skrivutvecklingen.
  • Genomgång av Vallmomodellen.
  • Praktisk tillämpning av Vallmomodellens olika delar.
  • Hur den formativa bedömningen kan tillämpas.

Samtliga moment vilar på vetenskaplig grund.

Anmälan till kurs!
 

 

Exempel på övriga kurser:
  • Läs- och skrivinlärning
  • Metoder för den tidiga läs- och skrivinlärningen
  • Läs- och skrivsvårigheter

 

Röster från tidigare kurser:

"Tack för en toppenföreläsning"
 
"Så himla bra med fokus på avkodningen, inte så att vi inte behöver arbeta med läsförståelsen men vi behöver göra både och".

"Oj så vi behövde det här, när varendaste unge ska med i läsningen.”

"Tidiga insatser, så viktigt"
 
"Bra med teori blandat med praktik"

"Föreläsningen var guld värd och att vi var flera som kunde gå tillsammans från skolan, det blev en så bra start i vårt kommande arbete." 

Skoldatateket i Sundbyberg har skrivit på sin facebooksida om kursen Vallmomodellen:
"För lågstadielärare!!! Suveränt bra kurs i grundläggande läs- och skrivundervisning!!! Rekommenderas!!!"