Kurser om Vallmomodellen anordnas regelbundet i Stockholm. 
 Läs mer här!

 

Lotto-spel

Lotto-spelen används för att öva avkodning och kan tillverkas i en mängd olika varianter. I min bok Vallmomodellen finns nedladdningsbara versioner ämnade för den tidiga läsinlärningen. I dessa spel återfinns endast ord innehållande de bokstäver eleverna än så länge lärt sig.

På den här sidan kommer jag att ladda upp Lotto-spel som vänder sig till elever som kommer lite längre i läsutvecklingen.


Regler
Spelet består av två spelplaner samt lappar med ord.
Det är samma ord på spelplanerna och på de lösa lapparna. Du måste alltså kopiera upp de båda spelplanerna i två ex vardera. 
 
Man spelar två och två och var sin spelare får var sin spelplan. De lösa lapparna sprids ut på bordet med baksidan uppåt.
 
Spelare 1 tar upp en lapp och läser högt vad som står på den: "kung". Båda spelarna letar sedan upp ordet, den som har ordet lägger lappen på sin spelplan. Därefter är det spelare 2 som väljer och läser en lapp.
 
Det är viktigt att man inte visar sin lapp för motspelaren. Vitsen med spelet är att båda spelarna verkligen läser och orden.

 
Den som först får full spelplan har vunnit spelet.
 
 Andra användningsområden
Spelet kan även användas för att öva stavning. Eleverna arbetar parvis och sitter mitt emot varandra. En elev tar ett kort, läser det högt och kamraten skriver ordet.