Kurser om Vallmomodellen anordnas regelbundet i Stockholm.  Läs mer här!

Begrepp i matematiken

Jag har sedan många år tillbaka utvecklat eget material i matematik som jag gärna delar med mig av. Problemläsningsuppgifterna vänder sig främst till elever i första eller andra klass. Materialet kan även användas i specialundervisningen.
Syftet med uppgifterna är dels att öva beräkningar inom talområdet under 10, dels att öva de olika begrepp som är vanliga inom matematiken. Vanliga begrepp kan exempelvis vara längre, kortare, billigare, färre, fler, mitt itu m.fl. Begreppen kan för många elever vara svåra att förstå, i synnerhet för elever med sen språkutveckling eller elever med annat modersmål.  
Elever förknippar ofta exempelvis billigare, kortare, färre med subtraktion och dyrare, längre äldre mm med addition. För att de inte ska hamna i den fällan har problemen ibland formulerats lite olika. Jämför dessa två olika frågeställningar där begreppet äldre används:
1.     Tore är fem år och Greta är två år äldre. Hur gammal är Greta? (Addition)
2.     Greta är sju år och två år äldre än Tore. Hur gammal är Tore? (Subtraktion)
Uppgifterna är ordnade utifrån begrepp och tanken är att man ska genomföra uppgifterna som en gemensam aktivitet i klassrummet. Förslagsvis går man igenom ett problem per lektionstillfälle. Ladda upp dem på projektor eller Smartboard och resonera över vad begreppet betyder samt hur man löser uppgiften. Gör gärna liknande uppgifter (man kan exempelvis enbart byta ut talen i uppgiften) så eleverna får möjlighet att öva flera gånger på samma problem.     
Lycka till!