Till den nya upplagan finns en studiehandledning som är utformad som en kurs man kan ha tillsammans i lärarlaget. Kursen består av sex block:

1. Språklig förmåga.
2. Språklig medvetenhet och bokstavskännedom.
3. Läsinlärning.
4. Skrivinlärning.
5. Den fortsatta läs- och skrivutvecklingen.
6. Läs- och skrivsvårigheter och kartläggning.

Grunderna i läs- och skrivinlärning
innehåller följande kapitel:

 

  • Grundläggande förutsättningar för en god läs- och skrivinlärning
  • Hur kan vi tidigt stimulera och arbeta med barns skriftspråksutveckling?
  • Från att tala till att läsa
  • Läsinlärning – en kontrovers
  • Den första läsinlärningen
  • Skrivinlärning
  • Den fortsatta läs- och skrivutvecklingen
  • Skolors beredskap för att hjälpa barn med läs- och skrivsvårigheter
  • Läs- och skrivsvårigheter

Boken kan även användas som kurslitteratur i studiecirklar som kommuner själva anordnar.