Forskning kring läs- och skrivinlärning

Det finns väldigt mycket forskat kring barns tidiga läs- och skrivinlärning och vi har i dag en ganska klar bild över hur man bäst kan uforma undervisningen så att alla ska lyckas. Nedan presenteras fyra av de mest kända och omtalade metastudier som handlar om läs- och skrivinlärning. I en metastudie görs en genomgång av vad den samlade forskningen kommit fram till.

1. National Reading Panel (NRP)

I NRPkom man överens om fem följande punkter:

  •  Undervisning i fonemisk medvetenhet.
  •  Systematisk ljudningsundervisning.
  •  Övervakad och vägledd högläsning.
  •  Systematisk utveckling av ordförrådet.
  •  Undervisning av textförståelse. 

Shanahan, Timothy (2005) The National Reading Panel Report: Practical Advice for Teachers.

2. Rose Report
Rose, Jim (2006) Independent Review of the teaching of early reading.  


3. Learning to Read. The Great Debate. New York: McGraw-Hill.
Chall, J (1967).

4. Visible Learning. Routledge.
Hattie. J. (2008).