Anmälan till kursen
Vallmomodellen-balanserad läs- och skrivinlärning
6 februari 2020 kl. 9-16.

Observera att anmälan är bindande.