Anmälan till kursen
Vallmomodellen-balanserad läs- och skrivinlärning
i IOGT-NTI-gården, Klara, Stockholm
14 juni 2018, kl 9.00-16.00
Kostnad 2.400:- exkl moms

Observera att anmälan är bindande
men inte personlig. Vid förhinder kan du överlåta platsen till en kollega.