Anmälan till kursen
Vallmomodellen-balanserad läs- och skrivinlärning
2 oktober 2019, kl. 9-16.
Observera att anmälan är bindande.