Anmälan till kursen
Vallmomodellen-balanserad läs- och skrivinlärning
2 december 2020 kl. 9-16 i Stockholm
(IOGT-Klara - 2 minuters gångväg från centralen)

Observera att anmälan är bindande.