Läs- och skrivinlärningens grunder
(Ingen kurs är inplanerad för tillfället)

  • Vill du lära dig mer om den tidiga läs- och skrivutvecklingen?
  • Vill du lära dig mer om olika läs- och skrivinlärningsmetoder?
  • Önskar du veta mer om vad forskningen säger hur barn bäst lär sig att läsa och skriva?

Barn har inför skolstarten olika erfarenheter av skrift – medan flera
redan kan läsa har andra endast en vag uppfattning om vad text innebär.
Läs- och skrivundervisningen måste därför ta hänsyn till elevernas
olika förutsättningar. En teoretisk grund som också är väl förankrad i forskning underlättar för dig som lärare att avgöra vilken arbetsform som är att föredra för enskilda barn.

Kursen innehåller:

  • Läs- och skrivinlärningsprocessen - teori kopplat till praktik
  • Metoder för läs- och skivinlärning
  • Kort presentation av Vallmomodell

Samtliga moment i kursen vilar på en vetenskaplig grund och är väl teoretiskt underbyggda.
Kursen vänder sig särskilt till dig som undervisar i förskoleklass och årskurs 1-3.


 

             Vallmomodellen -
Balanserad läs- och skrivinlärning

Inga fysiska kurser är för närvarande planerade pga Covid 19.

Välkommen till en heldagskurs i den tidiga läs- och skrivinlärningen.

Kursen vänder sig till dig som vill veta mer om den tidiga läs- och skrivinlärningen där alla elever ges förutsättningar att hänga med.

Syftet med Vallmomodellen är att ge läraren ett verkningsfullt redskap att så tidigt som möjligt fånga upp de elever som riskerar att få läs- och skrivsvårigheter – och sätta dem på rätt spår igen.


Kursen ger en tydlig vägledning i läs- och skrivinlärningens olika steg och de moment som elever ibland har bekymmer med. Kursen ger även en handlingsplan med stödåtgärder att ta till då barn riskerar att komma på efterkälken och ger även förslag på språkstimulerande övningar.

Kursen innehåller:

  • Kort teoretisk genomgång av läs- och skrivutvecklingen.
  • Genomgång av Vallmomodellen.
  • Praktisk tillämpning av Vallmomodellens olika delar.
  • Hur den formativa bedömningen kan tillämpas.

Samtliga moment i kursen vilar på en vetenskaplig grund och är väl teoretiskt underbyggda.

Kursen passar bland annat dig som:

- har några års erfarenhet av läs- och skrivinlärning och vill lära dig mer.

- ska följa fsk-klassen upp till åk 1 och känner dig osäker på den grundläggande läs- och skrivinlärningen.
- vill få en stabilare teoretisk grund att stå på i ditt praktiska arbete.

Plats: IOGT Klara, Klara Södra Kyrkogata 29, Stockholm.
Två minuter från centralstationen, alldeles invid Klara kyrka.

Kostnad 2600:- exklusive moms. I priset ingår även lunch, kaffe på förmiddag och eftermiddag samt kursboken Vallmomodellen. 

Anmälan är bindande men inte personlig.

Välkomna!